Vándor Evangélium

A Vándor Evangélium apostoli munka azért jött létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását és a hívek újraevangelizálását. Az Egyháztól eltávolodottak megszólítása és meghívása a közösségi életbe is csak az elkötelezett hívek segítségével lehet eredményes. "Az Egyház nyomatékosan buzdítja és sürgeti az összes Krisztus-hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg "Jézus Krisztus fönséges ismeretét" (Fil 3,8). Az Evangélium olvasása és az arról való beszélgetés, illetve közös ima szervezett formában a családokban.
Csömörön Kocsis Csaba vezeti a közösséget.
Saját honlapjuk: www.vandorevangelium.hu