Imádságok

Szentmiséken az Éneklő Egyház című ima- és énekeskönyvünket használjuk. Kiadó: Szent István Társulat. 1448 oldal. Megvásárolható a plébánián vagy a sekrestyében.

Igazi lelki kincseskönyv, nemcsak több száz ének van benne szöveggel és dallammal, hanem röviden katolikus keresztény hitünk tanítása is, és imádságok szép számmal.

Ára 1700 Ft


Alapvető imádságaink

Katolikus köszöntés - Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Amen.
Keresztvetés - Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk - ahogy az Úr Jézus tanított rá
Üdvöz' légy, Mária - az angyali üdvözlet, Mária, Jézus anyja köszöntése és közbenjárásának kérése
Dicsőség... - a Szentháromság dicsőításe
Hiszek egy... - az apostoli hitvallás
Te Deum - Téged, Isten, dicsérünk...
Adj, Uram örök nyugodalmat... - fohász a halottakért
Te hívsz meg minket... - étkezés előtti és utáni imák
A rózsafűzér - elmélkedő imádság Jézus és Mária életéről az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges olvasóval.
Az isteni irgalmasság rózsafűzére - bűnbánati imaként vagy haldokló mellett imádkozhatjuk.

Alkalmi imádságok

Assisi Szent Ferenc: Uram, tégy engem... ...békéd eszközévé, hogy...
Lisieux-i Kis Szent Teréz imája......mellyel magát Isten irgalmas szeretetének ajánlotta.
II. János Pál pápa imája Máriához