Assisi Szent Ferenc imája
Vissza...

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást gyűlölik,
kibékülést vigyek oda, ahol egymást bántják,
egyetértést vigyek oda, ahol viszálykodnak,
hitet vigyek oda, ahol kétkedés kínoz,
az igazságot vigyem oda, ahol tévedés uralkodik,
reményt vigyek oda, ahol a kétség kerekedett felül,
örömöt vigyek, ahol szomorúság van,
fényt vigyek oda, ahol homály uralkodik.

Ó, Uram, segíts,
hogy ne vigasztalásra vágyakozzam, hanem én vigasztaljak,
ne megértést keressek, hanem én értsek meg másokat,
ne magamnak keressem a szeretetet, hanem én szeressek.
Mert aki ad, az kap, aki megbocsát, az nyer bocsánatot,
aki meghal, az születik újjá az ölök életre. Amen.