Aktuális hirdetéseink

Az oldalt hetente frissítjük az aktuális hirdetésekkel, legutóbb ekkor:

2019. november 10. Évközi 32. vasárnap

» „Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” «

részlet a vasárnapi evangéliumból, Szent Lukács evangéliumából, a 20. fejezetből

Az aktuális heti miserendet lásd itt: Programnaptár

Kedves Testvérek! Rendkívüli miserendünk november 11-től:

Hétfő 18:30 szentmise
Kedd 18:00 igeliturgia
Szerda 17:30 szentmise
Csütörtök 18:00 szentmise, utána szentségimádás
Péntek 17:30 szentmise
Szombat 17:00 szentmise
Vasárnap 9:00 szentmise

Élő kövek: Egyházközségünk hírlapja:

Élő kövek 14.
Élő kövek 13.
Élő kövek 12.
Élő kövek 11.
Élő kövek 10.
Élő kövek 9.
Élő kövek 8.
Élő kövek 7.
Élő kövek 6.
Élő kövek 5.
Élő kövek 4.
Élő kövek 3.
Élő kövek 2.
Élő kövek 1.

Karitász bál: 2019. november 16-án, szombaton 18 órától tartjuk a hagyományos KARITÁSZ BÁLUNKAT a Petői Sándor Művelődési Házban. Jegyek korlátozott számban még kaphatók. Érdeklődni Varga Évánál lehet - evivarga53@gmail.com – vagy a 06-30-973-2098 telefonszámon. A plébánián nem árusítunk jegyeket!

Élelmiszeradomány gyűjtések 2019-ben: A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2019-es évben három alkalommal nyert tartós élelmiszer- adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől. 2019. áprilisában 887.094 Ft, 2019. májusában 65.529 Ft, és legutóbb, 2019. októberében 570.936 Ft értékben. A Váci Egyházmegyei Karitásztól 2019-es évben 7 alkalommal (január, február, április, május, június, szeptember és október) kaptunk tartós élelmiszercsomagot, melyeket a közel 150 fő csömöri támogatott között osztottunk/osztunk szét önkénteseink segítségével. Húsvéti élelmiszergyűjtésünk helyszíne idén a csömöri Príma, illetve a Coop üzletek voltak, ahol nagyhét előtti hétvégén fogadtuk az adományokat, és a katolikus templomban gyűjtött csomagokkal együtt osztottuk ki rászoruló embertársaink között.
     2019. november 22-23-24-én a csömöri Auchan áruházban, a SZAK munkatársaival közösen fogunk karácsonyi élelmiszergyűjtést szervezni. Várjuk azon kedves testvérek jelentkezését, akik egy-két órára segíteni tudnának nekünk az Auchan főbejáratánál szórólap osztásban! Az élelmiszerek elszállítása, csomagolása, szétosztása megoldott, a jelentkezőknek nem kell fizikai megterheléstől tartaniuk. Kérjük, segítsék munkánkat, kevesen vagyunk, szükségünk van segítőkre. Jelentkezni lehet önkénteseinknél, a facebook oldalunkon, vagy a juhaszbence79@gmail.com e-mail címre küldött levélben. „Jót tenni jó”, várjuk önkéntesek jelentkezését!

Egyházi, szentségi házasság: Kérjük azok mielőbbi jelentkezését, akik 2020-ban Csömörön szeretnének szentségi házasságot kötni, vagy itt lettek megkeresztelve, illetve itt élnek, de nem itt lesz az esküvőjük és katolikusok, hogy mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

KALÁSZ csoport: Egyházközségünkben megalakul a katolikus lányokból, asszonyokból álló KALÁSZ csoport. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Első összejövetelünket 2019. október 19-én, 16 órakor tartjuk a plébánián. A karitász bál asztaldíszeit készítjük. Szeretettel várja a jelentkezőket Szabados Erika. E-mail: sznehe74@gmail.com, telefon: +36/30-911-1828.

Szent István király szobra: Apostolkirályunk szobrának 5/4 méretű megmintázására aláírtuk a vállalkozói szerződést Meszlényi János, csömöri kötődésű szobrászművésszel. E szerint 2020 február végére készül el az agyagszobor, a bronzszobrot 2020. Szent István napján lepleznénk le. A közadományokat változatlanul gyűjti munkacsoportunk. István király tovább gyűjti táborát. A nyári alkotótábor bőven termő gyümölcséből vándorkiállítást tervezünk, ezen túlmenően pedig ez évben élő történelemórákat szervezünk közösségünk családjai számára. Hermányos Mária

Új váci püspök: 2019. július 12-én Őszentsége Ferenc pápa Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki.

Katt ide...


Adoremus: A novemberi Adoremust átvehetik a sekrestyéből, akik megrendelték.

Szentségekre készülők: Azok a felnőttek és fiatalok, akik a szentségek felvételét kérik (Oltáriszentség, bérmálás, házasságkötés), személyesen jelentkezzenek Levente atyánál! A házasságkötésre időben, mielőbb jelentkezzenek a házasulandók!

Vers: Túrmezei Erzsébet: A harmadik.

Valamit kérnek tőled
Megtenni nem kötelesség
Mást mond a jog, mást súg az ész
Valami mégis azt kívánja:
Nézd, tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog józanságra int
De egy szelídebb hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg
Tán összetörte a szíved
Az ész is azt súgja, minek?
S a szelíd hang újra halkan kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne
és diktálhatna, vonhatna, vihetne,
Lehet elégnél hamar, esztelenség volna
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet!

Korábbi hirdetményeink

Idézetek dr. Gyökössy Endre „Bandi bácsi” református lelkésztől ide kattintva olvasható.

Változik a stóladíj: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új stóladíjszabást vezetett be 2019. január 1-től. A csendes szentmisék íratása 1500 Ft-ba, az énekes szentmiséké pedig 3000 Ft-ba kerülnek. A temetések díja 25000 Ft-ra, az esküvőké pedig 30000 Ft-ra változtak. Szociálisan rászorulók esetében a díjak összege csökkenthető, ill. elengedhető.

Szent István szobrot tervezünk: A részletekért kattints ide!

Gondnok a plébánián: Szeretnénk tájékoztatni híveinket, 2018 márciusától hogy a Plébános atya régi szobájában egy fiatalember és édesanyja lakik, akik a plébánia területén lévő, és a templom körüli gondnoki teendőket fogják végezni. Fogadják őket szeretettel!

Rózsafüzér: Minden hónap 3. vasárnapján a szentmise előtti rózsafüzért hazánkért, Európáért, és keresztény felelős vezetőkért fogjuk elvégezni.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért:

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!

Amen.

Archívum: A csömöri egyházközség eddig fellelhető összes fényképe, videófilmje archiválásra került. A fényképek, filmek listája ide kattintva évekre, eseményekre lebontva megtekinthető, elolvasható, majd a kiválasztott fájl Tiszai Árpádtól elkérhető (Internetről nem tölthető le).

Gerinctorna: Szerdánként este 7 órától ismét lehetőség lesz közös gerinctornára a plébánián. Az érdeklődőket szeretettel várja Kővári Kati. Takarót és kispárnát mindenki hozzon magával.

Vidám Nyugdíjasok Klubja: Elindult a Vidám Nyugdíjasok Klubja, „Viszlát meló, klubélet helló!” szlogennel. A klub célja, az idősebbek közösségbe való szervezése. Színes programokkal várja a testvéreket havonta egy alkalommal a plébániára Gutyán Mihályné Nusika, a szervező. Első alkalom: március 20. hétfő, délután 2-től 4 óráig volt.Betegellátás: Aki tud olyan idős, beteg hívőnkről, aki már nem tud templomba járni, de szeretné, ha elsőpéntekenként a Plébános atya ellátná, kérjük jelezzék a sekrestyében, vagy a plébánia irodáján.

Szabadfogas: Elindult egy országos kezdeményezés SZABADFOGAS néven, melyben egyre több helyen állnak ruhafogasok, rajtuk meleg ruhák és a felirat: “Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet!”. Karitász csoportunk is bekapcsolódott ebbe a mozgalomba, és a mi ruhafogasaink a templom melletti Betlehemnél várják a jótevőket és a rászorultakat.

Gyermekeknek: A Jézus Szíve oltárhoz képeskönyveket raktunk ki a kisgyermekek számára, hogy a szentmise alatt nézegethessék azokat.

Újságunk: Megjelent a Keskeny út c. egyházközségi folyóiratunk karácsonyi száma, melyből családonként egy példányt kérünk hazavinni.

Imára hívunk: Szerdai napokon a szentmisében való közös zsolozsmázásra hívlak mindnyájatokat. Ezáltal kicsit hosszabbak lesznek ezek a szentmisék. Zsolozsmát azért is kell végeznünk, hogy „Krisztus imádsága megszakítás nélkül megmaradjon az Egyházban”. Kérem, hogy akinek van rá lehetősége, kapcsolódjon be ezekbe a liturgikus imádságokba!

A katolikus temetés: körülményeinek tisztázása: A Hittani Kongregáció instrukciói, katt ide!(Magyar Kurír)

Egy százalék: Adónk 1%-áról a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány javára is lehet nyilatkozni. Rendelkező nyilatkozat a hátsó kis asztalkáról elvihető. Ne feledjük a másik 1%-ot a Katolikus Egyház javára megjelölni. Ezek az 1%-ok jelentős bevételi forrásuk mind a Katolikus Egyháznak, mind pedig egyházközségünk alapítványának, és nem kerül külön pénzébe a híveknek.

Egyházközségi videók a honlapon: Egyházközségünk honlapja tovább bővült. A GALÉRIÁBAN a fotók mellett készült egy VIDEO fül. Ha rákattintunk, akkor a régi évekre visszamenőleg, számos egyházközségi videót tekinthetünk meg. (elsőáldozás, bérmálás, évvégi hálaadás vetítések, Úrnapi körmenet, stb.

Lengyel katolikus magazin magyarul: A Szeressétek Egymást! c. időszakos katolikus magazin már nem ingyenes: 350Ft-ba kerül darabonként. Az árát bedobhatják a padok mögött lévő újságos dobozba, vagy a folyóiratban lévő csekken lehet feladni az adományt. Lelkileg igen értékes cikkek olvashatók benne, szeretettel ajánljuk!

Akolitus avatás: 2017 szeptember 30-án a Váci Székesegyházban akolitussá avatták Gombás Vilmos, Jagiello Ádám és Soós Árpád testvérünket. Most már ők is külön engedély nélkül áldoztathatnak.

Akolitusavatás: 2015. szeptember 26-án este 6 órakor a Váci Székesegyházban dr. Beer Miklós püspök atya akolitussá avatta Huszár Attila, Kun Csongor és Olgyay Bálint testvérünket. Áldoztathatnak, igeliturgiát tarthatnak a templomban.

Gerinctorna az egészségért: Ismét elkezdődik szerdánként este 7-től ½ 9-ig a közös gerinctorna a plébánián. Takarót hozzatok magatokkal! Minden érdeklődőt szeretettel vár: Kővári Kati.

Ökumené: Ajánljuk figyelmébe a következő, 32 perces videót, amely a nagy keresztény felekezetek közeledésének mérföldköveit mutatja be:Latin miserészek: Kedves Testvérek! A II. Vatikáni Zsinat kérése, hogy a hívek, a liturgia során őket illető részeket latinul is tudják mondani és énekelni. Ennek a kérésnek teszünk eleget, amikor novembertől januárig, tehát a kibővített karácsonyi ünnepkörben, a mise állandó részeit latinul énekeljük. Kérjük, hogy esetleges fenntartásaikat győzzék le a kedves hívek a római egyház hagyománya iránti tiszteletükkel, szeretetükkel és ragaszkodásukkal!

Jelentkezés a Karitászba: A Csömöri Szent Rita Karitász csoport várja azok jelentkezését, akik örömmel vennének részt a rászoruló idősek vagy családok támogatásában. Természetesen mindenki csak olyan mértékben, ahogy azt ideje engedi. Várjuk a középiskolás diákok jelentkezését is, akik a kötelező önkéntes munkát ebben a formában szeretnék ledolgozni. Az egyháznak lehetősége van az önkéntesség leigazolására. Jelentkezni a plébánián lehet vagy személyesen december 2-án 17.30-kor a plébánián tartandó karitász találkozón.

Karitász: A Csömöri Szent Rita Karitász csoport keresi a rászoruló családokat, idős embereket. Ha bárki ismer a környezetében olyan családot vagy idős embert, akinek támogatásra lenne szüksége, akkor a szentmise végén a templom bejáratánál vegyen el egy kérdőívet és töltesse ki a rászoruló ismerősével. Kitöltés után a kérdőívet a plébánia postaládájába dobja be legyen szíves!

Adoremus: Ez a havonta megjelenő kiadvány tartalmazza az aktuális havi szentmisék evangéliumát, olvasmányait, a nap szentjének rövid életrajzát és egy kis lelki útravaló elmélkedést minden napra. Ára 490 Ft.

Talált tárgyak: A talált tárgyak széles választéka (sapkák, esernyők, kesztyűk stb.) várja a tulajdonosokat a sekrestyében.