Aktuális hirdetéseink

Az oldalt hetente frissítjük az aktuális hirdetésekkel, legutóbb ekkor:

2020. április 5. Virágvasárnap

» „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” «

részlet a vasárnapi evangéliumból, Szent Máté evangéliumából, a 21. fejezetből

Az aktuális heti miserendet lásd itt: Programnaptár

Gyuri atya március 29-i szentmiséje itt visszanézhető!Rendkívüli intézkedések!

Kovács Gyuri atya levele március 27-én:

Kedves Csömöri Hívek,

a rendkívüli helyzetre való tekintettel az alábbiakat szeretném elmondani.

Nagyböjt V. Vasárnapja (március 29-én) délelőtt 10 órától interneten közvetített szentmise lesz a Csömöri templomból. A szentmisén hívek részvétele nem megengedett. A szentmise elején általános feloldozást fogok adni egyszeri alkalommal a csömöri hívek részére. Ez a feloldozás a szentgyónással egyenértékű, szentségi feloldozás, mely csak külön engedéllyel, súlyos szükség esetén adható. Kérem, vasárnapig mindenki tartson lelkiismeret-vizsgálatot úgy, mintha szentgyónásra készülne.

Virágvasárnap - Szerettem volna legalább egy könyörgő körmenetet tartani, de az életbe lépett részleges kijárási tilalom miatt ezt nem tehetem. Állampolgárként magam is kötelezve vagyok az állandó lakhelyemen való tartózkodásra, ami Borsosberény, Csömörtől 63 kilométerre.

A nagyheti szertartásokat Csömörön nem fogjuk tudni megtartani. Tudom, hogy ezt nehéz elfogadni. De a kedves hívek gondoljanak arra, hogy idén a járvány és a kijárási tilalom miatt csak a Váci Egyházmegyében körülbelül 150 templomban fog elmaradni a Húsvét megünneplése, s ez nekünk, papoknak is komoly lelki teher. Az atyák el fogják imádkozni a szertartásokat egy-két segítő részvételével - hiszen az év legszentebb napjairól van szó, amelynek szertartásait egyedül el sem lehet végezni -, de a nép részvétele nélkül megtartott szertartásokat nem lehet megismételni, vagyis minden pap csak egy szertartást fog tudni végezni a szokásos kettő-három helyett.

Keresztutak, fáklyás keresztút - Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció határozata nyomán minden, Nagyhétre és Nagypéntekre tervezett keresztút vagy fáklyás körmenet átkerül szeptember 14-re, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére.

Húsvétvasárnap - Amennyiben a hatósági rendeletek nem szigorodnak, Csömörön 10 órakor fogok szentmisét bemutatni zárt templomban, amelybe az interneten Önök is be tudnak kapcsolódni. A szentmise után feltámadási körmenetet tartok a csömöri utcákon. Ezen a körmeneten hívek nem vehetnek részt. A körmenet alatt négyszer fognak megszólalni a harangok, mindenkinek jelezve a szentségi áldást, amelyet Csömör négy pontján fogok adni.

Urunk, Jézus Krisztus keresztje és feltámadása adjon erőt mindnyájunknak ezekben a napokban.

Szeretettel:
Gyuri atyaMárcius 21-től minden nyilvános templomi liturgia szünetel.

https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-31256994

Elmaradó események : A járványhelyzet miatt elmarad minden, a plébániára tervezett közösségi esemény, továbbá a nagyböjti élelmiszergyűjtés is.

A nagyhét tervezett programjai is sajnos elmaradnak.

Online misék: Görbe József atya szentmiséi a Kistarcsai plébánia Youtube oldalán online megnézhetők:
https://www.youtube.com/user/KistarcsaPlebania

Családtábort: szervezünk Sárospatakra július 16-tól 19-ig. Érdeklődni Baczkó Bea hitoktatónál lehet.

Hittantábor: Egyhetes nyári hittantábor lesz augusztusban Andornaktályán. Jelentkezési lap a sekrestyéből elvihető.

COVID-19: Püspökkari körlevél a koronavírus járvánnyal kapcsolatban (kivonat):
1. Templomok
– Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
– kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
– amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.
1%: Kérjük a kedves híveket, hogy ne felejtsenek el rendelkezni személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról a Katolikus Egyház illetve a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány javára. Hátul az újságos asztalon van szórólap, elvihető.

A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusról a templomban tartott előadás itt tölthető le.Sekrestyés: Sekrestyés szolgálatra jelentkezőket várunk.

Adoremus: Az Adoremus márciusi száma átvehető a sekrestyében (akik megrendelték).

Korábbi hirdetményeink

Karitász: A Csömöri Karitász hívja és várja azon önkéntesek jelentkezését, akik alkalmanként vagy rendszeres jelleggel segítenék helyi rászoruló embertársainkat. Karitász megbeszélések minden hónap első keddjén 18 órától vannak a plébánián.

Élelmiszeradomány gyűjtések 2019-ben: A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2019-es évben három alkalommal nyert tartós élelmiszer- adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől. 2019. áprilisában 887.094 Ft, 2019. májusában 65.529 Ft, és legutóbb, 2019. októberében 570.936 Ft értékben. A Váci Egyházmegyei Karitásztól 2019-es évben 7 alkalommal (január, február, április, május, június, szeptember és október) kaptunk tartós élelmiszercsomagot, melyeket a közel 150 fő csömöri támogatott között osztottunk/osztunk szét önkénteseink segítségével. Húsvéti élelmiszergyűjtésünk helyszíne idén a csömöri Príma, illetve a Coop üzletek voltak, ahol nagyhét előtti hétvégén fogadtuk az adományokat, és a katolikus templomban gyűjtött csomagokkal együtt osztottuk ki rászoruló embertársaink között.
     2019. november 22-23-24-én a csömöri Auchan áruházban, a SZAK munkatársaival közösen szerveztük a karácsonyi élelmiszergyűjtést.

KALÁSZ csoport: Egyházközségünkben megalakul a katolikus lányokból, asszonyokból álló KALÁSZ csoport. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Első összejövetelünket 2019. október 19-én, 16 órakor tartottuk a plébánián. Szeretettel várja a jelentkezőket Szabados Erika. E-mail: sznehe74@gmail.com, telefon: +36/30-911-1828.

Szent István király szobra: Apostolkirályunk szobrának 5/4 méretű megmintázására aláírtuk a vállalkozói szerződést Meszlényi János, csömöri kötődésű szobrászművésszel. E szerint 2020 február végére készül el az agyagszobor, a bronzszobrot 2020. Szent István napján lepleznénk le. A közadományokat változatlanul gyűjti munkacsoportunk. István király tovább gyűjti táborát. A nyári alkotótábor bőven termő gyümölcséből vándorkiállítást tervezünk, ezen túlmenően pedig ez évben élő történelemórákat szervezünk közösségünk családjai számára. Hermányos Mária

Élő kövek: Egyházközségünk hírlapja:

Élő kövek 14.
Élő kövek 13.
Élő kövek 12.
Élő kövek 11.
Élő kövek 10.
Élő kövek 9.
Élő kövek 8.
Élő kövek 7.
Élő kövek 6.
Élő kövek 5.
Élő kövek 4.
Élő kövek 3.
Élő kövek 2.
Élő kövek 1.

Vers: Túrmezei Erzsébet: A harmadik.

Valamit kérnek tőled
Megtenni nem kötelesség
Mást mond a jog, mást súg az ész
Valami mégis azt kívánja:
Nézd, tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad
Majd máskor, nyugtat az ész, s a jog józanságra int
De egy szelídebb hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg
Tán összetörte a szíved
Az ész is azt súgja, minek?
S a szelíd hang újra halkan kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet!
Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne
és diktálhatna, vonhatna, vihetne,
Lehet elégnél hamar, esztelenség volna
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd, bizony megtalálnád életed!
Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet!

Idézetek dr. Gyökössy Endre „Bandi bácsi” református lelkésztől ide kattintva olvasható.

Változik a stóladíj: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új stóladíjszabást vezetett be 2019. január 1-től. A csendes szentmisék íratása 1500 Ft-ba, az énekes szentmiséké pedig 3000 Ft-ba kerülnek. A temetések díja 25000 Ft-ra, az esküvőké pedig 30000 Ft-ra változtak. Szociálisan rászorulók esetében a díjak összege csökkenthető, ill. elengedhető.

Szent István szobrot tervezünk: A részletekért kattints ide!

Gondnok a plébánián: Szeretnénk tájékoztatni híveinket, 2018 márciusától hogy a Plébános atya régi szobájában egy fiatalember és édesanyja lakik, akik a plébánia területén lévő, és a templom körüli gondnoki teendőket fogják végezni. Fogadják őket szeretettel!

Rózsafüzér: Minden hónap 3. vasárnapján a szentmise előtti rózsafüzért hazánkért, Európáért, és keresztény felelős vezetőkért fogjuk elvégezni.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért:

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!

Amen.

Archívum: A csömöri egyházközség eddig fellelhető összes fényképe, videófilmje archiválásra került. A fényképek, filmek listája ide kattintva évekre, eseményekre lebontva megtekinthető, elolvasható, majd a kiválasztott fájl Tiszai Árpádtól elkérhető (Internetről nem tölthető le).

Gerinctorna: Szerdánként este 7 órától ismét lehetőség lesz közös gerinctornára a plébánián. Az érdeklődőket szeretettel várja Kővári Kati. Takarót és kispárnát mindenki hozzon magával.

Vidám Nyugdíjasok Klubja: Elindult a Vidám Nyugdíjasok Klubja, „Viszlát meló, klubélet helló!” szlogennel. A klub célja, az idősebbek közösségbe való szervezése. Színes programokkal várja a testvéreket havonta egy alkalommal a plébániára Gutyán Mihályné Nusika, a szervező. Első alkalom: március 20. hétfő, délután 2-től 4 óráig volt.Betegellátás: Aki tud olyan idős, beteg hívőnkről, aki már nem tud templomba járni, de szeretné, ha elsőpéntekenként a Plébános atya ellátná, kérjük jelezzék a sekrestyében, vagy a plébánia irodáján.

Szabadfogas: Elindult egy országos kezdeményezés SZABADFOGAS néven, melyben egyre több helyen állnak ruhafogasok, rajtuk meleg ruhák és a felirat: “Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet!”. Karitász csoportunk is bekapcsolódott ebbe a mozgalomba, és a mi ruhafogasaink a templom melletti Betlehemnél várják a jótevőket és a rászorultakat.

Gyermekeknek: A Jézus Szíve oltárhoz képeskönyveket raktunk ki a kisgyermekek számára, hogy a szentmise alatt nézegethessék azokat.

Újságunk: Megjelent a Keskeny út c. egyházközségi folyóiratunk karácsonyi száma, melyből családonként egy példányt kérünk hazavinni.

Imára hívunk: Szerdai napokon a szentmisében való közös zsolozsmázásra hívlak mindnyájatokat. Ezáltal kicsit hosszabbak lesznek ezek a szentmisék. Zsolozsmát azért is kell végeznünk, hogy „Krisztus imádsága megszakítás nélkül megmaradjon az Egyházban”. Kérem, hogy akinek van rá lehetősége, kapcsolódjon be ezekbe a liturgikus imádságokba!

A katolikus temetés: körülményeinek tisztázása: A Hittani Kongregáció instrukciói, katt ide!(Magyar Kurír)

Egy százalék: Adónk 1%-áról a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány javára is lehet nyilatkozni. Rendelkező nyilatkozat a hátsó kis asztalkáról elvihető. Ne feledjük a másik 1%-ot a Katolikus Egyház javára megjelölni. Ezek az 1%-ok jelentős bevételi forrásuk mind a Katolikus Egyháznak, mind pedig egyházközségünk alapítványának, és nem kerül külön pénzébe a híveknek.

Egyházközségi videók a honlapon: Egyházközségünk honlapja tovább bővült. A GALÉRIÁBAN a fotók mellett készült egy VIDEO fül. Ha rákattintunk, akkor a régi évekre visszamenőleg, számos egyházközségi videót tekinthetünk meg. (elsőáldozás, bérmálás, évvégi hálaadás vetítések, Úrnapi körmenet, stb.

Lengyel katolikus magazin magyarul: A Szeressétek Egymást! c. időszakos katolikus magazin már nem ingyenes: 350Ft-ba kerül darabonként. Az árát bedobhatják a padok mögött lévő újságos dobozba, vagy a folyóiratban lévő csekken lehet feladni az adományt. Lelkileg igen értékes cikkek olvashatók benne, szeretettel ajánljuk!

Akolitus avatás: 2017 szeptember 30-án a Váci Székesegyházban akolitussá avatták Gombás Vilmos, Jagiello Ádám és Soós Árpád testvérünket. Most már ők is külön engedély nélkül áldoztathatnak.

Akolitusavatás: 2015. szeptember 26-án este 6 órakor a Váci Székesegyházban dr. Beer Miklós püspök atya akolitussá avatta Huszár Attila, Kun Csongor és Olgyay Bálint testvérünket. Áldoztathatnak, igeliturgiát tarthatnak a templomban.

Gerinctorna az egészségért: Ismét elkezdődik szerdánként este 7-től ½ 9-ig a közös gerinctorna a plébánián. Takarót hozzatok magatokkal! Minden érdeklődőt szeretettel vár: Kővári Kati.

Ökumené: Ajánljuk figyelmébe a következő, 32 perces videót, amely a nagy keresztény felekezetek közeledésének mérföldköveit mutatja be:Latin miserészek: Kedves Testvérek! A II. Vatikáni Zsinat kérése, hogy a hívek, a liturgia során őket illető részeket latinul is tudják mondani és énekelni. Ennek a kérésnek teszünk eleget, amikor novembertől januárig, tehát a kibővített karácsonyi ünnepkörben, a mise állandó részeit latinul énekeljük. Kérjük, hogy esetleges fenntartásaikat győzzék le a kedves hívek a római egyház hagyománya iránti tiszteletükkel, szeretetükkel és ragaszkodásukkal!

Jelentkezés a Karitászba: A Csömöri Szent Rita Karitász csoport várja azok jelentkezését, akik örömmel vennének részt a rászoruló idősek vagy családok támogatásában. Természetesen mindenki csak olyan mértékben, ahogy azt ideje engedi. Várjuk a középiskolás diákok jelentkezését is, akik a kötelező önkéntes munkát ebben a formában szeretnék ledolgozni. Az egyháznak lehetősége van az önkéntesség leigazolására. Jelentkezni a plébánián lehet vagy személyesen december 2-án 17.30-kor a plébánián tartandó karitász találkozón.

Karitász: A Csömöri Szent Rita Karitász csoport keresi a rászoruló családokat, idős embereket. Ha bárki ismer a környezetében olyan családot vagy idős embert, akinek támogatásra lenne szüksége, akkor a szentmise végén a templom bejáratánál vegyen el egy kérdőívet és töltesse ki a rászoruló ismerősével. Kitöltés után a kérdőívet a plébánia postaládájába dobja be legyen szíves!

Adoremus: Ez a havonta megjelenő kiadvány tartalmazza az aktuális havi szentmisék evangéliumát, olvasmányait, a nap szentjének rövid életrajzát és egy kis lelki útravaló elmélkedést minden napra. Ára 490 Ft.

Talált tárgyak: A talált tárgyak széles választéka (sapkák, esernyők, kesztyűk stb.) várja a tulajdonosokat a sekrestyében.